Voorjaarscompetitie 2019

14 november 2018

Inschrijven en aanmelden voor de voorjaarscompetitie van 2019 is vanaf nu mogelijk!

Minder soorten competitie 
De KNLTB heeft de competitiesoorten van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd. Als gevolg van een te grote versnippering in het aanbod, wat leidt tot te veel niveauverschillen en lange reisafstanden én het afschaffen van de districts- en regiogrenzen, zijn er verschillende competitiesoorten samengevoegd en is het aanbod teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten. 
 
Daarnaast zijn er ook soorten met verschillende leeftijdsgrenzen samengevoegd, omdat:
-              Data aangetoond heeft dat de leeftijden van de spelers in de verschillende leeftijdscategorieën vrijwel identiek zijn 
-              Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kan worden
 
Hierdoor is een uniform landelijk aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regio specifieke soorten.
 
Voordelen voor jou!
Als competitiespeler ben je natuurlijk benieuwd wat deze verandering van het competitieaanbod voor jou gaat betekenen. Dit zijn de belangrijkste voordelen: 
-              Minder niveauverschillen binnen de poules;
-              Kortere reisafstanden;
-              Meer variatie in tegenstanders. 
 
Bovenstaande voordelen leveren allemaal een positieve bijdrage aan het competitie plezier! 
 
Meld je aan voor de voorjaarscompetitie 2019 via [email protected], of neem contact op met Maureen of Egbert voor meer informatie en kosten voor deelname. Aanmelden kan tm 20 december.


Schema competities

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0183-621 560

Address

Sportlaan 1
4205 HV Gorinchem