Lidmaatschap

Wilt u lid worden van onze vereniging? U bent van harte welkom. De kosten van het lidmaatschap vindt u hieronder.

Inschrijfgeld, contributie en lidmaatschap 

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00. De hoogte van de contributie in het eerste jaar is afhankelijk van de maand waarin u lid wordt. 

                              

Lid worden tussen 1 januari en 30 juni

Seniorlid        € 180,-

Juniorlid 13+ € 100,-

Juniorlid <12   € 60,- 

 

Lid worden na 1 juli 

Seniorlid        € 90,-

Juniorlid 13+  € 50,-

Juniorlid <12  € 30,- 

 

Winterlid (vanaf 15 september t/m 31 maart)

Seniorlid        € 90,-

Juniorlid 13+  € 50,-

Juniorlid <12  € 30,- 

Winterleden worden niet aangemeld bij de KNLTB en kunnen daarom geen gebruik maken van KNLTB-faciliteiten. 

 

Slapend lid € 40,- 

Competitielid (voorjaar en najaar) 

Seniorlid        € 65,-

Juniorlid 13+  € 30,-

Juniorlid <12  € 30,- 

Een competitielid mag gebruik maken van de banen tijdens de competitiewedstrijden en een eventueel vooraf georganiseerde competitietraining. Het tarief geldt voor voorjaar en najaar competitie. U kunt competitie lid worden als u reeds via een andere tennisvereniging lid bent van de KNLTB (de tennisbond). 

Leden worden automatisch lid van de KNLTB. Zie www.knltb.nl voor alle informatie en activiteiten van de KNLTB. 

 

Wilt u lid worden? 
Aanmelden of afmelden kan via de ledenadministratie. 
U kunt hiervoor contact opnemen met Dick van Aartrijk, 0183 - 625379 of [email protected] 

Facturatie
Nieuwe leden die zich in het begin van het jaar aanmelden krijgen een factuur. Zodra de betaling binnen is, zullen wij bij de KNLTB uw spelerspas aanvragen. Deze zal per post aan u toegestuurd worden. Leden die in de loop van het jaar lid worden en winterleden krijgen na aanmelding een factuur toegestuurd. 

Na het verstrijken van het eerste jaar ontvangt u elk jaar in februari per adres één factuur. Voor winterleden is dit voor het begin van het winterseizoen. Zowel het lidmaatschap als het winterlidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging van het jaarlijkse lidmaatschap dient vóór 1 januari schriftelijk te geschieden. Voor het winterlidmaatschap dient vóór 1 augustus schriftelijk opgezegd te worden bij de ledenadministratie en/of het bestuur. 

Openstelling tennispark en reservering van de banen 

Voor toegang tot het clubgebouw en de banen is een KNLTB-ledenpas noodzakelijk. 

Het tennispark is het gehele jaar open. De banen 1 t/m 7 (TennisProVision) zijn in principe het gehele jaar bespeelbaar. Indien banen niet bespeelbaar zijn, wordt dit in het clubhuis en op de website of clubapp aangegeven. De banen 2 t/m 7 zijn van verlichting voorzien. De bediening daarvan bevindt zich achter de bar. Instructies hangen naast het bedieningskastje. 

Tennislessen 

Tennisschool Bas-ta verzorgt de tennislessen op Overwaard. Bas-ta is bereikbaar onder telefoonnummer 06-53241359, via mail: [email protected] of via www.bas-ta.nl. Als u les wilt nemen, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Bas-ta. De indeling van lessen gaat in overleg met Bas-ta. Alleen leden kunnen les nemen bij Bas-ta op de Overwaard-banen. 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 183 621 560

Address

Sportlaan 1
4205 HV Gorinchem